Home

מידעון ספטמבר 2015

תערוכה חדשה - "מהנדסים ללא גבולות"

Read full newsletter »  

תערוכת "מהנדסים ללא גבולות"

בימים אלה מוצגת בטכניון, בגלריית הספריה המרכזית ע"ש אלישר תערוכת פרויקט "מהנדסים ללא גבולות".

"מהנדסים ללא גבולות" הינו ארגון התנדבותי בינלאומי, ללא מטרות רווח, המתמקד בתהליכי פיתוח קהילתיים-סביבתיים ברי-קיימא בשיתוף קהילות מתפתחות ברחבי העולם, למען שיפור חייהם, מתוך ראייה כי הטמעת מצפון חברתי וניסיון מעשי מובילים בעצמם לפיתוח תכונות של מנהיגות הנדסית ואחריות קהילתית.

מתנדבי הארגון מיישמים פתרונות הנדסיים ברי-קיימא תוך דגש על מעורבות הקהילה והכשרת מהנדסים וסטודנטים לאחריות ומודעות סביבתית חברתית.

סניף הטכניון של הארגון הוקם בשנת 2008 ע"י חבר סגל מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית פרופ' מרק טלסניק ומונה כ- 50 מתנדבים, סטודנטים וחברי סגל ממגוון תחומי ההנדסה והמדעים מפקולטות שונות, ומעורב בשותפויות בישראל, בנפאל ובאתיופיה.

אנו שמחים להזמינכם לתערוכה המציגה את פעילות המתנדבים בשבע השנים האחרונות כולל תמונות ומוצגים. 
אוצרת התערוכה:  ענת הר-גיל

הכניסה חופשית בכל שעות פעילות הספרייה!
סיורים יינתנו לפי דרישה. 

הצטרפו לדף האיוונט בפייסבוק והזמינו חברים!

 

 

 

 

Read full newsletter »