Home

מידעון ספטמבר 2015

קמפוס ירוק

Read full newsletter »  

 

בפרויקט משותף של קמפוס ירוק ואגודת הסטודנטים, יוחלפו כל פחי הפיקדון הפזורים בקמפוס בפחים חדשים ונוחים לשימוש. מערך פחי הפיקדון מופעל זה מספר שנים על ידי אגודת הסטודנטים, והתמורה לפיקדון הבקבוקים משמשת למימון המערך כולו ולרווחת הסטודנטים. 

כמה מילים על חוק הפיקדון
חוק הפיקדון על מיכלי משקה נכנס לתוקפו בישראל בשנת 1999. מאז הוכנסו בחוק מספר תיקונים, אולם העיקרון המרכזי המוביל את החוק, כמו גם חוקים נוספים בנושא פסולת ומיחזור שחוקקו מאז במדינה, הוא עיקרון "אחריות היצרן". על פי עיקרון זה, היצרן או היבואן אשר מכניס את האריזות לשוק הישראלי, הוא הנושא באחריות לטיפול באריזה. החוק קובע כי יצרני ויבואני המשקאות הקלים אחראים לאסוף ולמחזר את בקבוקי המשקה, והחוק כולל בתוכו בקבוקי משקה קטנים (עד 1.5 ליטר) מפלסטיק או זכוכית, וכן פחיות.

 

איך זה עובד?
היצרן גובה את דמי הפיקדון (30 אגורות) מהמוכר. המוכר, בתורו, גובה את הסכום מהצרכן. כאשר הצרכן מחזיר את בקבוק המשקה הוא מקבל את תמורתו בחזרה, והסכום משולם על ידי היצרן או היבואן.

באופן זה, הצליחו לייצר מעגל מיחזור מרשים, אשר לפי נתוני תאגיד המיחזור אל"ה, אסף ומיחזר במהלך החציון הראשון של שנת 2015 כ- 77% מכלל המיכלים שנכנסו לשוק מעל 280 מיליון מיכלים.
בסרטון הבא של תאגיד המיחזור ניתן להתרשם מתהליך האיסוף והמיחזור. 

ומה בטכניון?
פחי הפיקדון יוצבו בפיזור נוח על פני הקמפוס כולו, באזורי מזנונים ומסעדות, בשטחים ציבוריים וביחידות השונות. מערך התפעול והאיסוף יעודכן בהתאם על מנת למנוע גלישה ומפגע מהפחים. בנוסף, בבית הסטודנט בקומת המסעדות מוצבת מכונה אוטומטית לאיסוף.


בכל בקשה (להצבת פח נוסף, לשינוי מיקום, התראה על בעיה בפינוי או כל עניין אחר) ניתן לפנות במייל ל"קמפוס ירוק" או ישירות לרכז המיחזורבאס"ט. 

קמפוס ירוק ואגודת הסטודנטים מזמינים אתכם לקחת חלק במהפך המיחזור, ולתרום את דמי הפיקדון לרווחת הסטודנטים בקמפוס.

 

 

Read full newsletter »