Home

מידעון דצמבר 2014

קמפוס ירוק

חזרה לעלון המלא »  

במסגרת פרויקט קמפוס ירוק של הטכניון, יפתח השנה קורס מנהיגות סביבתית, שמטרתו יצירה של קבוצה
אשר תהווה גרעין של הגברת מודעות ופעילות סביבתית בקמפוס.
במחזור הראשון של הקורס ישתתפו עובדים, חברי סגל וסטודנטים נבחרים, על פי המלצות בלבד, אשר יקיימו יחד
מפגשי לימוד ופעולה הכוללים פרויקטים ברחבי הקמפוס, תוך חקירה והבנה של הנושאים הסביבתיים העומדים
על סדר היום העולמי, הלאומי והטכניוני. 

אם אתם מתעניינים בנושאים סביבתיים – עולמיים ומקומיים, ואם אתם מחפשים את הדרך לעשות שינוי קטן שיניע מהלך גדול  ורוצים לשמוע פרטים נוספים – אנא פנו אלינו דרך הטופס המצ"ב, ונשמח לשלוח לכם את הסילבוס המלא, ופרטים נוספים. שימו לב -  מספר המקומות מוגבל ומשתתפי הקורס ייבחרו על פי התאמתם.

חזרה לעלון המלא »