Home

מידעון דצמבר 2014

עובדים חדשים בטכניון

חזרה לעלון המלא »  

עובדים חדשים:

אלי קופלביץ, הפקולטה למדעי המחשב, מהנדס מעבדה

אנה דובינסקי, אגף מחשוב ומערכות מידע, מטמיעת מערכות SAP

אסתי כהן, הפקולטה למדעי המחשב, מרכזת לשכת דיקן

אתי חליוה, יחידת הבטיחות, רכזת מינהלית

ד"ר ילנה קרבצובה, הפקולטה לרפואה, ביולוגית

ד"ר תמר גילדין-קלרמן, דיקן הסטודנטים, פסיכולוגית קלינית

יובל וייס, אגף בינוי ותחזוקה, מנהל פרויקטים בבניה

מיכל גולני-כפתורי, אגף חשבות, עובדת בכירה

סיגל גרימברג-שוחט, יחידת הבטיחות, רכזת בטיחות

עמירם אנקוה, הפקולטה לארכיטקטורה, עוזר אחראי בניין

ענת רגב, הפקולטה למדעי המחשב, רכזת מינהלית

שני ברק בורנשטיין, משנה בכיר לנשיא, מזכירה בלשכה

יניב כורם, מהנדס מחשבים, הפקולטה למדעי המחשבים

בוריס וישייסקי, אחראי מכשור, אחזקה ותשתיות, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

מיטל רונאי, רכזת מינהלית, המרכז לקידום למידה והוראה

שינויי תפקיד:

אוה אלוף, עוזר לענייני מינהל, אגף מחשוב ומערכות מידע

הילה סמוטקין, מזכירה ביחידה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

יעל לוינסקי, מרכזת לימודי הסמכה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

לימור עמרד, מנהלת תמחיר, אגף בינוי ותחזוקה

מור דקל, רכזת במדור מלגות, בי"ס לתארים מתקדמים 

רעות מערבי, מרכזת בלשכת הסגל האקדמי , לשכת הסגל האקדמי

אנו מאחלים לכל העובדים החדשים והמחליפים הצלחה וסיפוק מהעבודה!

חזרה לעלון המלא »