Home

מידעון מרץ, 2015

שותלים עתיד...

חזרה לעלון המלא »  

בתחילת פעילות ההתנדבות, נטעו ילדי המועדוניות עצים ושיחים בגן קיסלק בסימן – "היום נטעתי עץ ועוד עשר שנים אשב לנוח בצלו בזמן לימודיי בטכניון".
בשנתיים האחרונות, טיפחו ילדי המועדוניות את הגן האקולוגי ונטעו עשרות צמחי תבלין, צמחי תועלת ומספר עצים בט"ו בשבט.

מאחר שהשנה היא שנת שמיטה נשתלו השתילים בעציצים שהכינו הילדים ממכלי מתכת משומשים, שאותם קישטו וצבעו.
השנה כללה הפעילות גם סיור בגן האקולוגי, שבעקבותיו התגלו לילדים פינות חמד קסומות, הילדים השתתפו בהכנת פיתות בטאבון, ונערכו משחקי בינגו צמחים ותחרות הרחת צמחי תבלין.
כמו כן, נערך טקס, בו ברכו המתנדבים את הילדים והביעו תקווה, כי בעוד מספר שנים הם ישבו בצל העצים אותם נטעו. הביקור הסתיים בשירי טו בשבט.  משהו בקסם של הגן נדבק בכולנו... 
"וכמו תמיד קשה היה לקבוע מי התרגש יותר – הילדים או המתנדבים."

 אסנת לוי - רכזת פרויקט ההתנדבות בטכניון

 

חזרה לעלון המלא »