Home

מידעון מרץ, 2015

הצטרפו למשפחת הטכניון

חזרה לעלון המלא »  

עובדים חדשים:

ארז אייזנר, אגף בינוי ותחזוקה, ראש אגף

נטלי באבילה, הפקולטה לרפואה, מרכזת התכנית האמריקאית

אלי בן-שטרית, הפקולטה לרפואה, ביולוג

דנה ברגמן-זיתוני, הפקולטה לביולוגיה, ביולוגית

קרין גפן- מגיורה, הפקולטה לרפואה, מזכירה בפקולטה

מיכאל דונאייבסקי, מרכז לחינוך קדם אקדמי, לבורנט מעבדות

שמרית וגנר-ליאור, הפקולטה להנדסת מכונות, רכזת סגל אקדמי

יהב יוספזון, הפקולטה לביולוגיה, ביולוגית

רביד ישראל, הפקולטה לארכיטקטורה, מרכזת לימודי הסמכה

אהובה וייל, הפקולטה למדעי המחשב, מהנדסת מעבדה

אלי קופלביץ, הפקולטה למדעי המחשב, מהנדס מעבדה

אולג קלנזון, יחידת מכרזים ולוגיסטיקה, עורך מכרזים בבינוי

ולדה רואינסקי, הפקולטה לרפואה, מזכירה בלשכת דיקן

שמואל רוסבי, הפקולטה להנדסת מכונות, מהנדס מעבדה

דיקלה שחף, אגף תקציבים, כלכלנית

שרי לביא, אגף קשרי ציבור, מרכזת לשכה

שני שניצר, הפקולטה לביולוגיה, מרכזת לימודים לתארים מתקדמים

 

עובדים שעברו תפקיד:

ליאור גל, הפקולטה להנדסת חשמל, מהנדס מעבדה

ראומה גל,הפקולטה להנדסה אזרחית, רכזת קשרי חוץ ופרויקטים

אנה דובינסקי, לשכת מנל"א, מרכז בלשכת הסגל האקדמי

טלי הון, הפקולטה למתמטיקה, ראש מינהל

דיקלה נחמן, רכזת רווחה, אגף משאבי אנוש 

אנו מאחלים לכל העובדים החדשים והמחליפים הצלחה וסיפוק מהעבודה!

חזרה לעלון המלא »