Home

מידעון מרץ, 2015

פורשים מהטכניון

חזרה לעלון המלא »  

פורשים:

וינטר יעל, כימיה             01/03/2015

בר-אל חנה, רפואה           01/03/2015

פינקל אראלה, ספריה מרכזית 05/03/2015

דוד אילנה, הנדסת חשמל     12/03/2015

זקהיים דינה, לשכת מנל"א    19/03/2015

מרקביץ רות, מתמטיקה       01/04/2015

פישמן אברהם, פס"ק          15/04/2015

שמיס איליה, הנדסת מכונות   15/04/2015

שינמן דן, הנדסת חשמל       21/04/2015

 שיפריס נעמי, הנדסת תעשיה וניהול 22/04/2015

 

אנו מודים לכל הפורשים על שירותם בטכניון ומאחלים להם כל טוב ובהצלחה בהמשך דרכם !

חזרה לעלון המלא »