Home

מידעון מאי, 2015

תכנית החרדים

חזרה לעלון המלא »  

בטקס חגיגי ורב משתתפים שהתקיים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית נחנכה מעבדת מחשבים חדשה,
שתסייע בקליטת עשרות סטודנטים חרדים נוספים בתכנית ייעודית למדעי המיפוי והגיאו-אינפורמציה.

תכנית מיוחדת זו מיועדת לצעירים חרדים, שלא היו מגיעים ללמוד בטכניון בדרך אחרת. 
התכנית נמשכת כארבע שנים וחצי, כולל הכשרה לקראת קבלת רישיון "מודד מוסמך"  ומאפשרת להם להשתלב 
עם תום הלימודים בשוק העבודה בתחומי המדידה והמיפוי, בחברות תשתית ממשלתיות ורשויות מוניציפליות.

התכנית זכתה לאישור המועצה להשכלה גבוהה ויצאה לדרך הודות לשיתוף פעולה ייחודי ויוצא דופן
בין הטכניון, מפ"י, מכללת מבח"ר ועמותת קמ"ח (קידום מקצועי חרדי).
במחזור הראשון לומדים כ-16 סטודנטים הנכנסים זה עתה לשנת הלימודים האחרונה, המחזור השני עומד
לסיים את המכינה ובטכניון נערכים כעת לפתיחת המחזור השלישי.

התכנית היא ביטוי לפלורליזם, לפתיחות ולגיוון המאפיינים את הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית 
והפקולטה גאה להיות חלק ממוסד בן מאה שנים הממשיך להוביל בחדשנות.

חזרה לעלון המלא »