Home

מידעון מאי, 2015

משמעת

חזרה לעלון המלא »  

שלום רב,

לאחרונה נתקלנו במקרה חמור בטכניון, כאשר עובדת ותיקה בטכניון נהגה באופן קבוע להחתים כרטיס בטכניון בשעות הבוקר,
לעזוב את הטכניון במשך היום לצורך סידורים פרטיים ולחזור בשעות הערב כדי להחתים את כרטיס הנוכחות ביציאה.
זוהי עבירת משמעת חמורה ביותר והעובדת סיימה את עבודתה בטכניון לאלתר.
אני חוזר ומדגיש, כי בכל יציאה מהטכניון, הן בתפקיד והן באופן פרטי – יש להחתים כרטיס בשעון הנוכחות ע"י העובד/ת בעצמו.
יש לנו אמון מלא בעובדי הטכניון ואני בטוח כי מקרה זה יהיה בגדר אירוע חריג. 

                                                                                                                               בברכה,                                                                                                                                                                                                                         אריאל חזן

חזרה לעלון המלא »