Home

מידעון מאי, 2015

הצטרפו למשפחת הטכניון

חזרה לעלון המלא »  

עובדים חדשים :

זיוה אוקון, הפקולטה לביוטכנולוגיה ומזון, מהנדסת מעבדה

נעמה איבניר, , הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, מהנדסת מעבדה

מיכל גל, אגף קשרי ציבור, מתאמת ביקורים

מירי גרינברג-ממן, הפקולטה לארכיטקטורה, רכז/ת סגל אקדמי וכ"א

אפרת זיו דבשני, מרכז לחינוך קדם אקדמי, רכזת מנהלית

אריאלה יופה, אגף בינוי ותחזוקה, מתאמת תכנון ורישוי

סימה לוגסי, אגף חשבות, עובדת באגף חשבות

חוה ליכטיג-קינסברונר, הפקולטה לרפואה, ביולוגית

איילי מרכס, הפקולטה לביולוגיה, ביולוגית

רויטל עטרה, ספריה המרכזית, ראש מחלקת תקציבים וחשבונות

אתי פויערשטט, הפקולטה לביולוגיה, מרכזת לשכת דיקן

אלכס פליקס, הפקולטה לרפואה, עובד עזר למכונאי

גיל רביבו, אגף בינוי ותחזוקה, מהנדס GIS

אביטל רוזנטל, הפקולטה לפיסיקה, רכזת אירועים וקשרי חוץ     

זאב שמש, אגף בינוי ותחזוקה, הנדסאי חשמל

חיים ששון, יחידת הביקורת, מבקר פנים

 

עובדים שעברו תפקיד:

אלחנן דוידוב, הפקולטה להנדסת חשמל, אחראי בנין עובד עזר

עדי בן ארי, הפקולטה להנדסת מכונות, מהנדס במעבדות אנרגיה

רעות מערבי, ראש לשכת מנל"א

שירי קפלן שבת, הפקולטה למתמטיקה, רכזת לשכת דיקן

 

 אנו מאחלים לכל העובדים החדשים והמחליפים הצלחה וסיפוק מהעבודה!

חזרה לעלון המלא »