Technion | Newsletter
Home

מידעון דצמבר 2014

מה חדש במשאבי אנוש ...?

חג אורים שמח !

 

          מצוות אגף משאבי אנוש

 עובדים מצטיינים טכניוניים

בחודש נובמבר התקיימה ועדה לבחירת העובדים המצטיינים הטכניוניים של הסגל המנהלי לשנת תשע"ד.

לטיול יצאנו ...

אגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים יחד עם יחידת השיווק והדוברות יצאו ליום גיבוש בגליל העליון וההנאה הייתה רבה...

קמפוס ירוק

קורס מובילים סביבתיים בטכניון – בואו להניע שינוי ירוק בקמפוס – יחד איתנו !

ועוד...

הוקרה למתנדבי הטכניון

מתנדבי הטכניון יצאו לטיול הוקרה על פועלם עבור ילדי המועדוניות, יום שכולו כייף תודה ונתינה.

טיול פקולטה - הנדסת מכונות

גם עובדי הפקולטה להנדסת מכונות יצאו להתגבש בעמק יזרעאל...

עובדים חדשים בטכניון

מצורפת רשימת העובדים החדשים שהצטרפו למשפחת הטכניון ועובדים ששינו תפקיד. אנו מאחלים לכל העובדים החדשים והמחליפים הצלחה וסיפוק מהעבודה !

פורשים מהטכניון

מצורפת רשימת עובדים הפורשים מהטכניון בחודשים הקרובים. אנו מודים לכל הפורשים על שירותם בטכניון ומאחלים להם כל טוב ובהצלחה בהמשך דרכם !